0
Tel. 02-398-6289 | Email: brightcatering@hotmail.com

Show Case : Cocktail

Cocktail
Cocktail
Cocktail
แฮมเบอร์เกอร์
อกเป็ดอบซอสส้ม
ไลน์ค็อกเทล
ไลน์ค็อกเทล
ไลน์ ค็อกเทล
แพนนาค็อตตา
งานที่ศาลปกครอง
งานที่ศาลปกครอง
คานาเป้ทูน่า ไข่กุ้ง
คานาเป้ โสม๊คแฮมฯ
ค็อกเทลสวยงาม
ค๊อกเทลกุ้ง ซอสซีฟู๊ด
ค็อกเทล
กุ้งดิป ซอสต้มยำ
Soft Drinks
Cocktail
Cocktail
Cocktail
Cocktail
Cocktail
Cocktail
Cocktail
Orange Juice
Cocktail & Coffee Break
มีทั้งหมด : 27 ภาพ